Algemene faciliteiten
Ons facilitaire aanbod laat zich niet volledig omschrijven. Dat heeft niet alleen te maken met de immense schaal van de Crown Business Studio's Aalsmeer, maar ook met het relatieve gemak waarmee nieuwe faciliteiten kunnen worden toegevoegd. Wat er vandaag niet is, kunnen wij sneller realiseren dan u denkt. Bij Crown Business Studio's Aalsmeer zijn de vierkante meters aanwezig én de expertise om een gewenste faciliteit op een zo kort mogelijke termijn te verwezenlijken.